Доктор секс

Доктор Секс

Драги пријатели,

Мојата нова книга со наслов Доктор Секс е објавена!

Повелете, прочитaјте дел од содржината на истата со кликање врз книгата.