Човекот и неговата вибрација

Човекот е духовно суштество кое што во материјалниот универзум се манифестира во телесна форма.

Повеќе