Доколку имате книжарница и сакате да ги продавате моите книги, чувствувајте се слободни да го контактирате мојот издавач ХОЛИВУД 2002 секој работен ден од 09-21 часот. Книжарниците книгите ги добиваат на консигнациона продажба.

Комерцијалистите го чекаат вашиот повик на следните телефони:

02/6131667

075/455953 – ВИП оператор.

Исто така, можете да ми напишете мејл на следната мејл адреса:

valentino@valentino.com.mk

Или да ја искористите следната контакт форма: