Мрзата и само мрзата е коренот на сите мизерии на светот.

Под дејство на МРЗАТА единката самата себеси
се убедува дека не може да креира реалност што ја посакува.
Човекот во овој универзум просто не може да не креира.

Човекот Е креатор!

Дури и кога самиот е убеден дека НЕ МОЖЕ да искреира нешто, тој всушност, РЕШИЛ да го остави ѓаволот тој да креира наместо него.

А ѓаволот креира само едно.
МИЗЕРИЈА.

Големите луѓе како Ајнштајн и Тесла не го прашувале ѓаволот
дали можат. Тие, просто, си го зеле за себе правото ДА МОЖАТ.

Тие креирале!

И затоа се големи.