Јадам многу малку, но пак сум дебел(а)

Јас сум многу трудољубив, ама во нашава држава нема работа (за такви трудољубиви како мене)

Јас сум многу чесен, и затоа ме крадат (лопови едни, арам да им е)

Јас сум многу убава и умна, ама никој неќе да ме дружи (луѓето не знаат да ценат)

Јас сум многу подобар од оние со кои што се дружам (висам со нив, така, без врска…)

Сакам да се омажам, ама не останаа мажи (за такви како мене)

Сакам да се оженам, ама немам работа, и на 40 години имам нула години стаж (инаку „зихер“ ќе се оженев)

 

Фотографија  © Depositphotos.com/Jaykayl