Во овој свет на човекот му треба знаење за да живее. Колку повеќе податоци поседува и способност да оперира со нив човекот е поумен и соодветно на тоа живее поквалитетно.

Глупавите луѓе се глупави или заради тоа што или имаат недостаток од податоци, или им недостасува способност да ги користат истите. Кај тешките случаи на глупавостаи често пати сум констатирал голем недостаток и од едното и од другото.

 

Фотографија  © Depositphotos.com/Jaykayl