Алчниот човек не може да биде богат, од простата причина што за да се чувствуваш богат треба да знаеш за доста. Бидејќи алчниот човек не зне за доста, нему се му е малку, се му недостига и тој не може да ужива во богатството.
Богатството е прашање на благодарност.