#21 Угледот е неисплатена плата за твоето слугување на околината

Околината секогаш има потреба од угледни луѓе. Внимавај, таа нема ни најмала потреба од радосни...

Повеќе