оја е границата на моќта што определува колку можеме?

Просто: Љубовта.
Љубовта може да не спаси, а не стравот.
Зошто?

Затоа што колку што сме љубовни, толку сме милостиви. Колку што сме ние милостиви, дотолку милост од универзумот можеме ние самите да примиме.