Валентино Лауцоски ЗДРАВА ХРАНА

Секој информационо енергетски втек во нас се вика ХРАНА. Со други зборови, се што влегува во нашиот свет преку ушите, устите и сите други перцепции е ХРАНА. Со најпрости зборови се што пуштаме да влезе во нас е ХРАНА.

Јадењето е само мал дел од храната со која се храниме.