Ослободи го твојот потенцијал!

На 15 ноември 2016 учествувај на мотивациската работилница под наслов анатомија на моќта

 

Цена 300 денари. Информации и резервации на 075-455951

Предавање и работилница

Анатомија на љубовта

Предавач: Валентино Лауцоски

автор на книгите: Дамата домаќинката и курвата, Лажгото лузерот и педерот, Доктор секс, Анатомија на љубовта и Плати скапо наплати скапо.

Идеална прилика да научите нешто повеќе за изворот на сите ваши проблеми и на проблемите на вашите блиски.

Што е добар човек?

Што е добар човек?

Добар е човекот што служи на своето и доброто на другите. Патем речено, нема свое добро што не е добро и за другите.
Ако во она што го правиме за нас не наоѓаме добро и за другите, тоа не е добро.

Нема врeме

Нема врeме

Најголемата заблуда е дека имаме време, рекол Буда. Нема поголема вистина од оваа.

Немаме време затоа што секоја секунда е драгоцено важна за да растеме.
Стравот вели: утре ќе делуваме, утре ќе се менуваме. А тоа утре, денес не постои.

Сочувство

Сочувство

Човекот во основа има два аспекти: духовен (Божествен) и телесен (животински).

Животинскиот аспект му служи на опстанокот како тело, како вид, додека божествениот аспект ја одразува вистинската суштина на човекот.

Алчните се сиромаси

Алчните се сиромаси

Алчниот човек не може да биде богат, од простата причина што за да се чувствуваш богат треба да знаеш за доста. Бидејќи алчниот човек не зне за доста, нему се му е малку, се му недостига и тој не може да ужива во богатството.

Сѐ почнува со верување

Сѐ почнува со верување

(Внимавај со што се согласуваш)

Верувањето е согласност дека некоја информација е вистинита.
Информацијата може да биде слика, збор или друга перцепција набљудувана во материјалниот универзум.

Здрава храна

Здрава храна

Секој информационо енергетски втек во нас се вика ХРАНА. Со други зборови, се што влегува во нашиот свет преку ушите, устата и сите други перцепции е ХРАНА.