(Внимавај со што се согласуваш)

Верувањето е согласност дека некоја информација е вистинита.
Информацијата може да биде слика, збор или друга перцепција набљудувана во материјалниот универзум.