Човекот во основа има два аспекти: духовен (Божествен) и телесен (животински).

Животинскиот аспект му служи на опстанокот како тело, како вид, додека божествениот аспект ја одразува вистинската суштина на човекот. Сочувството е највисоката форма на разбирање и израз, што ќе рече љубов, и со неа се изразува божествениот аспект на човекот во материјалниот свет.