Категорија: Размислувања

Што е добар човек?

Добар е човекот што служи на своето и доброто на другите. Патем речено, нема свое добро што не е добро и за другите.
Ако во она што го правиме за нас не наоѓаме добро и за другите, тоа не е добро.

Повеќе

Нема врeме

Најголемата заблуда е дека имаме време, рекол Буда. Нема поголема вистина од оваа.

Немаме време затоа што секоја секунда е драгоцено важна за да растеме.
Стравот вели: утре ќе делуваме, утре ќе се менуваме. А тоа утре, денес не постои.

Повеќе

Сочувство

Човекот во основа има два аспекти: духовен (Божествен) и телесен (животински).

Животинскиот аспект му служи на опстанокот како тело, како вид, додека божествениот аспект ја одразува вистинската суштина на човекот.

Повеќе

Алчните се сиромаси

Алчниот човек не може да биде богат, од простата причина што за да се чувствуваш богат треба да знаеш за доста. Бидејќи алчниот човек не зне за доста, нему се му е малку, се му недостига и тој не може да ужива во богатството.

Повеќе

Сѐ почнува со верување

(Внимавај со што се согласуваш)

Верувањето е согласност дека некоја информација е вистинита.
Информацијата може да биде слика, збор или друга перцепција набљудувана во материјалниот универзум.

Повеќе

Здрава храна

Секој информационо енергетски втек во нас се вика ХРАНА. Со други зборови, се што влегува во нашиот свет преку ушите, устата и сите други перцепции е ХРАНА.

Повеќе
Loading

СЛЕДЕТЕ МЕ НА ФЕЈСБУК