Кој е вистинскиот Христос?

Кој е вистинскиот Христос?