Од каде доаѓа љубовта? - Валентино Лауцоски

Од каде доаѓа љубовта? – Валентино Лауцоски