Среќен си само ако имаш смисла - Валентино Лауцоски

Среќен си само ако имаш смисла – Валентино Лауцоски