Но, што ако другата страна не сака? - Валентино Лауцоски

Но, што ако другата страна не сака? – Валентино Лауцоски