Добар е човекот што служи на своето и доброто на другите. Патем речено, нема свое добро што не е добро и за другите.
Ако во она што го правиме за нас не наоѓаме добро и за другите, тоа не е добро.

Така, може да се каже дека добриот човек има добра намена, исто како што добриот чамец, или добрата четка за заби, или било што друго што ќе замислите имаат добра намена.
А што е воопшто е намена?