За алчноста

Несвесноста на човекот дека е смртен, го прави да си создава севозможни проблеми на земјата.

Повеќе