Луѓето се богови!

Да, луѓето се Богови, ама не знаат дека се!
Секој човек е Господ на својот индивидуален универзум, но се однесува како да е последен ѓавол.

Повеќе