Сиромаштијата глупавоста и болеста

Единствените нешта што на овој свет човекот може да ги постигне без труд се следните:

Повеќе