Големите умови и пророци

Буда и Исус биле големи не затоа што верувале во Бога, туку затоа што биле доволно храбри и го...

Повеќе