Емотивниот тон (дефиниција)

Емотивниот тон е состојба на човекот, која што се изразува преку збирот од чувства, ментални состојби…

Повеќе