Кога човекот „ќе извиси“

Колку пати сте го чуле некој „да извисил“?

Повеќе