За измамата

Луѓето можат да бидат измамени само ако тие се согласат да бидат измамени.

Повеќе