Мрзата

Мрзата и само мрзата е коренот на сите мизерии на светот.

Повеќе