Што е самодисциплина

Самодисциплината е настојување на единката свесно и волно да се придржува кон одредени животни правила со цел поквалитетен живот.

Повеќе