За „мудрите“ старци

Убедувањето дека мудроста доаѓа со годините нанесло невидени штети на луѓето.

Повеќе