Принцот и питачот

Прашањето зошто некој е принц а друг питач, е има два одговори. Сигурен сум дека ги знаете, ама пак ќе ги кажам:

Повеќе