За простувањето

Простувањето го потенцира лошото во постапката на оној на кого му простуваме.

Повеќе