Дефиниција за сатанизам

Секоја постапка во правец на остварување на некоја егоистична цел е сатанизам.

Повеќе