За сериозноста

Не постои ниту еден доказ во корист на идејата дека животот е сериозна работа.

Повеќе