Будалата

Човек е толку будала колку што дозволил темните сили да владеат со него. Изворот на „будалоста“ на човекот е верата во идеите на Егото наместо

Повеќе