Проклетата курва ми го украде мажот

Жените ги нарекуваат курви другите жени што на нивните мажи ќе им го дадат она што самите тие, од една или друга причина не сакаат да им го дадат.

Повеќе