Пророштвото на Карл Маркс

Сопствениците на капиталот ќе почнат да ги поттикнуваат работниците да купуваат скапа стока, станови и технологии…

Повеќе