Компромис (дефиниција)

Компромис е кога човекот себеси ќе се присили да игра некоја игра што не ја сака или ќе се согласи да биде во близина на некој што не го сака.

Повеќе