Лажната женска еманципација

Не е еманципација кога жената е и жена, и маж, и слугинка, и перачка во куќата, и работничка, и кога ги работи машките работи во домаќинството.

Повеќе