Лажната женска еманципација

Лажгото Лузерот и Педерот

Не е еманципација кога жената е и жена, и маж, и слугинка, и перачка во куќата, и работничка, и кога ги работи машките работи во домаќинството. Тоа е само обично мизерување.

Многу жени во нашиве краишта живеат преоптоварен живот, и си мислат дека се еманцитирани, но не се. Не е еманципација да се убиваш од работа и да трчаш на сите страни.

Ваквата „еманципација“, честопати е поддржувана од страна на некои жени, само заради нивното непознавање на зборот „еманципација“. Впрочем, ова и не е толку чудно ако земеме предвид до кој степен некои мажи можат да бидат неупотребливи. Жените на ваквите мажи, просто се принудени „да се еманципираат“ на овој начин, за да можат, како-така, да си ги одгледуваат своите деца.

Нарачај ја книгата ЛАЖГОТО ЛУЗЕРОТ И ПЕДЕРOT

За 190 денари со БЕСПЛАТНА достава!