Сопругите проститутки

Лажгото Лузерот и Педерот

Човекот што се прашува дали НАВИСТИНА го сака својот партнер би требало да се праша само едно: дали и понатаму би останал со него доколку тој самиот имаше еден милион евра во банка?
Негативниот одговор значи дека секоја понатамошна секунда помината со тој човек е жив зијан, и за него, и за тој другиот и за целото општество, па макар и да нема скршена пара во џебот.

Махатма Ганди убаво рекол: „Најголемото зло на светот е сиромаштијата“.

Кај нас постојат голем број жени што одржуваат штетни врски со своите партнери поради покривот на главата и „сигурноста“ што тој партнер им ги обезбедува. Ова е форма на притаена проституција, којашто не е санкционирана од општеството, но тоа не ја прави помала од онаа другата, „вистинската“.

Нарачајте ја книгата ЛАЖГОТО ЛУЗЕРОТ И ПЕДЕРOT

За 390 денари со БЕСПЛАТНА достава!