Зборот „педерастија“ има старогрчко потекло, и значи љубов меѓу момчиња. Логично, луѓето што практикуваат љубов со момчиња (педерастија) се нарекуваат педери.
Од кога постои човекот, постои и педерастијата. Таа е една од многуте идеи што ги родил човековиот ум. И навистина е само една од многуте. Луѓето секојдневно страдаат од севозможните решенија на своите умови.

Имено, човечкиот ум работи на принципот на приврзување за работите, идеите и појавите во светот. Тој многу сака да се приврзува за нешто и да се занимава со тоа нешто, да си измислува проблеми, па потоа преку игра да ги решава. Секој ум, во согласност со својата специфичност, се врзува за различни нешта што му се интересни.

Хомосексуалниот ум, пак, се врзува за идејата дека е добро човекот да има секс со лице од истиот пол.
Тоа е целата филозофија на хомосексуалноста. Се она што понатаму ќе го напишам или е од техничка или од социолошка природа.

Нарачајте ја книгата ЛАЖГОТО ЛУЗЕРОТ И ПЕДЕРOT

За 390 денари со БЕСПЛАТНА достава!