Вистински еманципираната жена

Лажгото Лузерот и Педерот

Вистински еманципираната жена може лесно да се препознае. Таа е жена што е посакувана и почитувана од својот маж, посветена е на создавање и одржување на здраво семејство и живее живот достоен за една вистинска дама која работи на себеизградување, како на материјален така и на духовен план.

Тоа е еманципација.

Нарачај ја книгата ЛАЖГОТО ЛУЗЕРОТ И ПЕДЕРOT

За 190 денари со БЕСПЛАТНА достава!