Голем дел од мажите се убедени дека вредат не само за една туку за две и повеќе жени. Ова претставува класично лакомство, кое ги тера мажите да живеат во слатката заблуда дека можат сексуално и емотивно да задоволуваат повеќе од една жена. Ова, нормално, е повеќе од заблуда. Мажот што има и жена и љубовница, во суштина, не го бидува ниту за едната ниту за другата. Сепак, на некој начин, барем за извесно време, тој успева, да балансира меѓу двете жени, наизменично подарувајќи внимание, те на едната те на другата.

За да може овој феномен да постои и да се одржува, секако, треба да има жени што ќе се согласат да ја играат улогата на „втората“. Интересно е дека ваквите жени не се малку. Тие, иако често емотивно страдаат во таа улога, сепак, се согласуваат да бидат „втори“.

Нарачајте ја книгата ЛАЖГОТО ЛУЗЕРОТ И ПЕДЕРOT

За 390 денари со БЕСПЛАТНА достава!