За мажите и жените

Ниту една жена не може да биде подобар маж од мажот и ниту еден маж не може да биде подобра жена од жената.

Повеќе