Состојбата „можеби“

Човекот чувствува исконска потреба да добие одговор „ДА“ или „НЕ“. Одговорот „можеби” е исклучително иритирачки…

Повеќе