Состојбата „можеби“

Дамата, домаќинката и курвата

Човекот чувствува исконска потреба да добие одговор „ДА“ или „НЕ“. Одговорот „можеби” е исклучително иритирачки, и колку повеќе луѓето навикнуваат да го прифаќаат тој одговор, до толку повеќе тој станува нивен животен стил, продлабочувајќи ја нивната конфузија.

Состојбата „можеби“ е нерешителност, во помала или во поголема форма. Кога подолго време еден човек ја практикува состојбата „можеби”, тој човек полека паѓа надолу по емотивната скала и се доведува себеси до состојба на мистерија.

Нарачај ја книгата ДАМАТА ДОМАЌИНКАТА И КУРВАТА

За 190 денари со БЕСПЛАТНА достава!