За оргазмот

Оргазмот е телесна сензација којашто човекот ја постигнува преку сексуален однос.

Повеќе