Слободната жена

Само слободниот човек може да биде среќен човек.

Повеќе