За шутирањето

Екстатично задоволство и блажено чувство на олеснување ќе ве преплават секогаш кога ќе пројавите и најмала тенденција…

Повеќе