Басна за жабата и волот

Си живела едно време, една зелена жаба со црни и жолти дамки. Таа живеела на зелена ливида до една малечка река.

Повеќе